1.týden v říjnu

Týdenní plán od 1.10. do 5.10.2018

 

 

Český jazyk

 • učebnice: Slova s di/dy, ti/ty, ni/ny, psaní souhlásek uvnitř a na konci slova str. 16 - 18      
 • pracovní sešit: str. 12, 13

 

Čtení + psaní

 • čítanka: Lesem vřesem str. 20, 21
 • písanka str. 9

 

Matematika

 • učebnice: Výstaviště, rodokmen, indické násobení str. 15 - 17
 • pracovní sešit 1: str. 14
 • násobení a dělení 4

 

Prvouka

 • učebnice: Orientace v krajině, Co vyčteme z turistické mapy str. 11, 12  
 • pracovní sešit: 11, 12

 

Informace pro rodiče a děti:

 

 1. Báseň na měsíc říjen je „Největší dary“ od Michala Černíka (čítanka str. 43).

 

 1. Tento týden už budu známkovat 1, 2, 3 a mračouna (místo 4 a 5). Od příštího týdne budou děti dostávat známky všechny.

 

 1. V pondělí děti čeká přednáška p.Jeglíka o ochraně přírody.

 

 1. V pondělí si děti napíší testík z M na násobení a dělení 3 + slovní úlohu. Tento týden budeme trénovat násobení a dělení č. 4 zpaměti. Prosím, trénujte s dětmi i doma. Děkuji!

 

 1. Ve středu si napíšeme diktát z učebnice str. 16 / cv. 9 (lze doma nacvičit).

 

 1. Děti jsou rozděleny do 6 skupin po 5 (jedna skupina je po 6). Mají svůj „název“ (Přemysl a Libuše, Bivoj a Kazi, Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka, Ctirad a Šárka, Horymír a Šemík). Ve středu budou děti vyrábět projekty o „svých historických postavách“. Prosím, aby si přinesly knížky, info z internetu, popř. fotky na tento projekt, aby nám každá skupina představila „svoji“ pověst.

 

 1. Tento čtvrtek si děti napíší opakovací test z matematiky za 2.třídu (sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 0-10, slovní úlohy, obvod x obsah, hadi, písemné sčítání, krokování, sousedi, výstaviště, pyramidy).

 

 1. Opakovací test z ČJ budou děti psát až příští středu 10.10. Test z PRV nebude (až čtvrtletní začátkem listopadu po probrání učiva).

 

 1. Ve čtvrtek od 16,30 hod se koná zahradní slavnost na téma „1. republika“. Součástí bude tradičně i soutěž pro rodiče o nejlepší pokrm z té doby. Všichni jsou srdečně vítáni!

 

 1. Od tohoto pátku budeme mít v hodině matematiky geometrii. Každé dítě by mělo mít trojúhelníkové pravítko a ořezanou tužku č. 3 (+ gumu), kružítko zatím ne!

 

 1. Prosím, sbírejte s dětmi na procházkách listy různých tvarů a barev (vylisujte je doma) a jeřabiny. Děkuji. Budeme je potřebovat za cca 14 dní.

 

 1. Družina pro děti připravila ve čtvrtek 11.10. od 14.hod představení s kouzelníkem RENO. V případě zájmu noste pí. Milušce Králové 45,- Kč na vstupné.

 

                                                    Krásný pohodový týden vám všem přeje tř.uč. Ilona Kubísková