Rozvrh hodin na školní rok 2017/2018 - 2.pololetí

                                    1.                      2.                       3.                          4.                            5.      

ČAS                     8:05 - 8:50        8:55 - 9:40       10:00 - 10:45       10:55 - 11:40        11:50 - 12,35

Pondělí

ČJ (ML)

M

ČJ (ČT/PS)

TV

 

Úterý

ČJ (ML)

M

ČJ (ČT/PS)

VV

 

Středa

ČJ (ML)

M

ČaJS

ČaSP

ČJ (ČT/PS)

Čtvrtek

ČJ (ML)

M

ČJ (ČT/PS)

TV

 

Pátek

ČJ (ML)

M

ČaJS

ČJ (ČT/PS)

HV

 

Vysvětlivky:      ČJ (ML) - český jazyk (mluvnice)   
                         ČJ (ČT/PS) - český jazyk (čtení/psaní)

                         M - matematika

                         ČaJS - člověk a jeho svět (prvouka)        

                         VV - výtvarná výchova 

                         HV  - hudební výchova

                        ČaSP - člověk a svět práce (pracovní vyučování)

                        TV - tělesná výchova