Rozvrh hodin na školní rok 2018/2019 - 2.pololetí

                                       1.                    2.                    3.                       4.                      5.                     6.

ČAS                        8:05 - 8:50      8:55 - 9:40    10:00 - 10:45    10:55 - 11:40    11:50 - 12,35    12,45 - 13,30

PONDĚLÍ

ČJ (ML)

M

ČaJS

ČJ (ČT/PS)

 

 

ÚTERÝ

ČJ (ML)

AJ

M

ČJ (ČT/PS)

HV

 

STŘEDA

ČJ (ML)

M

ČJ / INF

VV

ČJ (ČT/PS)

 

ČTVRTEK

ČJ (ML)

M

ČaJS

AJ

ČaSP

 

PÁTEK

ČJ (ML)

      AJ

M

  ČJ (ČT/PS)

TV (plavání)

TV

 

Vysvětlivky:      ČJ (ML) - český jazyk (mluvnice)   
                         ČJ (ČT/PS) - český jazyk (čtení/psaní)

                         AJ - anglický jazyk

                         M - matematika

                         ČaJS - člověk a jeho svět (prvouka)        

                         VV - výtvarná výchova 

                         HV  - hudební výchova

                        ČaSP - člověk a svět práce (pracovní vyučování)

                        TV - tělesná výchova

                        INF - informatika