3.týden v říjnu

Týdenní plán od 15.10. do 19.10.2018

 

 

Český jazyk

 • učebnice: Věta jednoduchá a souvětí str. 24 – 27
 • pracovní sešit: str. 17, 18

 

Čtení + psaní

 • čítanka: Lesem vřesem, v kruhu rodiny str. 26 – 31
 • písanka str. 12, 13

 

Matematika

 • učebnice: Cyklopark, kresba jedním tahem, součtové trojúhelníky str. 20 – 23  
 • pracovní sešit 1: str. 16 – 19   
 • násobení a dělení 1,2,3,4

 

Prvouka

 • učebnice: Kraje české republiky str. 15
 • pracovní sešit: 14

 

 

Informace pro rodiče a děti:

 

 1. Báseň na měsíc říjen je „Největší dary“ od Michala Černíka (čítanka str. 43).

 

 1. Všechny děti moc chválím i za opakovací test z českého jazyka. Dopadl výborně! Prosím, podepište ho a vraťte po dětech zpátky. Děkuji! Opakovací test z Prvouky z učiva probraného ve 3. ročníku (uč. str. 5-17, PS str. 6-15) si napíšeme příští čtvrtek 25.10.

 

 1. V pondělí a úterý budu opět na školení. Zastupovat by mě měla Monika Šafránková.

 

 1. V pondělí by dětem měla odpadnout 5. vyučovací hodina TV. Pro děti, které chodí do družiny, si přijde v 11,40 hod. Miluška K. Které ne, půjdou samy na oběd a po něm domů.

 

 1. V pondělí budou mít děti 2.vyučovací hodinu přednášku o lese (za 50,- Kč). Peníze prosím noste až ve středu, až budu ve škole. Jsem domluvená, že to za nás zaplatí jiná paní učitelka a já ji to pak dodatečně dám. Děkuji.

 

 1. Na středu na VV budeme potřebovat vylisované listy různých tvarů a barev (raději menší – na postavu člověka či zvířete) a v pátek na PV si děti přinesou jeřabiny na navlékání. Kdyby nám mohl někdo z rodičů či prarodičů poslední hodinu přijít pomoci dětem navlékat jehly a nitě, budu ráda. Děkuji za spolupráci.

 

 1. Ve čtvrtek místo TV čeká děti bubnování s drumeny (zaplatím naposledy z fondu ze 2.třídy). Prosím, kdybyste mi mohli poslat do třídního fondu kromě zmíněných 50,- Kč na přednášku o lese i dalších 50,- Kč, tzn. celkem 100,- Kč, abych měla v hotovosti ve fondu na „menší výdaje“. Po bubnování ve fondu zůstává pouze cca 30,- Kč. Děkuji za pochopení.

 

 1. V pátek máme geometrii, ale 3 děti stále nemají trojúhelníkové pravítko. Prosím o nápravu.

 

 1. Připomínám, že do pondělí 22.10. by mělo každé dítě přečíst a odevzdat 1 zapsanou knížku ve čtenářském deníku (se všemi náležitostmi – viz seznam doporučené literatury).

 

 1. Po podzimních prázdninách (29.10. a 30.10.) půjdeme ve středu 31.10. s dětmi do Minoru na přestavení „Tudle nudle“ (100,- Kč). Prosím o hotovost (nelze platit přes elektronickou pokladnu). Děkuji.

 

                                              Krásný stále slunečný týden vám všem přeje tř.uč. Ilona Kubísková