3.týden v lednu

Týdenní plán od 14.1. do 18.1.2019

 

 

Český jazyk

 • učebnice: Vyjmenovaná slova po M str. 58, 59
 • pracovní sešit: str. 38, 39

 

Čtení + psaní

 • čítanka: str. 56 – 62
 • písanka: str. 29, 30

 

Matematika

 • učebnice: str. 53 – 57
 • pracovní sešit 1: str. 37 – 40      

 

Prvouka

 • učebnice: Neživá příroda str. 33
 • pracovní sešit: nebude

 

 

Informace pro rodiče a děti:

 

 1. Úkolem v měsíci lednu je se naučit odříkat všechna vyjmenovaná slova po M.

 

 1. V pondělí si děti napíší poslední opakovací testík z M na násobilku 10 + slovní úlohu. Většina dětí již píše zápis správně, ale stále jsou děti, které v tom trochu „plavou“. Prosím, podívejte se doma s dětmi na opravený minulý testík a domácí úkol, jak by to mělo správně vypadat. Děkuji!

 

 1. Ve středu děti budou psát diktát z učebnice str. 59 / cv. 4 (můžete si ho doma nacvičit). Ten minulý nedopadl bohužel dobře (byl na vyjmenovaná slova po B a L – děti by to již měly umět, toto stejné cvičení už před tím psaly do sešitu). Prosím, podívejte se na to doma s nimi. V pololetním testu bude cvičení jen na vyjmenovaná slova po B a L (po M ještě nemáme dostatečně procvičené).

 

 1. Ve čtvrtek hned 1.hodinu děti čeká první pololetní test z PRVOUKY, poté bude v pondělí 21.1. pololetní test z MATEMATIKY a ve středu 23.1. pololetní test z ČJ.

 

 1. V testu z prvouky bude: umět napsat celou svoji adresu včetně PSČ, důležitá telefonní čísla (policie atd), směrová růžice, sousední státy ČR + kraje + historické části, státní symboly, duševní x fyzická práce, rodinné vztahy (strýc, děda…), živé a neživé přírodniny x lidské výrobky, skupenství látek …

 

 1. Tento čtvrtek se v 18.hod konají třídní schůzky, kde se dozvíte informace o druhém pololetí (včetně plavání), ŠVP a další…

 

 1. V pátek nebude geometrie, ale opakování a děti dostanou výjimečně domácí úkol z M jako přípravu na pondělní test. V testu na děti čeká: násobilka 0-10, sčítání a odčítání pamětné i písemné, slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď), počítání se závorkami, přednost násobení a dělení, zaokrouhlování na desítky, obvod + obsah čtverce či obdélníku ve čtvercové síti, autobus (bez žen a mužů), pavučina, pyramida, sousedi a geometrie (rýsování přímky, úsečky, trojúhelníku).

 

                                                     Hlavně zdraví v novém roce přeje všem tř.uč. Ilona Kubísková