2.týden v září

Týdenní plán od 10. do 14. 9. 2018

 

Český jazyk

 • učebnice: Věta, slovo, slabika, hláska, abeceda str. 7 – 10    
 • pracovní sešit: str. 6, 7

 

Čtení + psaní

 • čítanka: Na léto jde stáří, O škole jen vesele str. 8 – 13
 • písanka str. 4 - 6

 

Matematika

 • učebnice: Obsahy, obvody, části + Krychlová tělesa 8, 9  
 • pracovní sešit 1: str. 8, 9
 • násobení a dělení 2

 

Prvouka

 • učebnice: Naše obec, vesnice, město – str. 5, 6
 • pracovní sešit: 5, 6

 

Informace pro rodiče a děti:

 1. Báseň na měsíc září je z čítanky str. 4 nebo 8 (Zdeněk Svěrák: „Září“ nebo Ivan Blatný: „Vlaštovka sedí na drátě“). Děti si mohou vybrat.

 

 1. Děkuji všem rodičům, že přišli na třídní schůzky v tak hojném počtu. Bohužel jsem vám zapomněla vrátit tašky na stěhování (z IKEA), které jste nám zapůjčili na konci školního roku. Prosím, přijďte si pro ně do třídy. Děkuji!

 

 1. Každý týden budeme procvičovat násobení a dělení jednoho čísla, aby si děti násobilkové spoje zautomatizovaly. A Vás moc prosím, abyste ten týden s dětmi kromě „normálních úkolů“ trénovali i násobení a dělení daného čísla zpaměti. Pro tento týden je to násobilka 2.

 

 1. Prosím, aby již v pondělí byly všechny učebnice a pracovní sešity obalené, omluvný list vyplněný a děti měly v taškách vše, co by měly mít (lepidla, nůžky, pravítko atd.)

 

 1. Od pondělí do středy nebude v družině paní Králová (je na stmelovacím kurzu) a děti budu mít já. Proto se prosím v tyto dny obracejte s vyzvedáváním na mě.

 

 1. V úterý pojedeme na výlet na horu Říp (autobus zaplatím z třídního fondu ze 2.A). Sraz: v 7,40 hod před školou, odjezd: v 7,45 hod. Návrat: do 14. hod (na oběd). S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení a ČIP. Pokud by se chtěl někdo z rodičů přidat (třeba i s mladším sourozencem), není problém, místa je v autobuse dost. Nepotřebuji vás tentokrát jako dozor (pojede s námi pí. Uhrová), ale pokud si jen chcete udělat výlet, můžete.

 

 1. Domácí úkoly již od pondělí najdete v elektronické ŽK (děti si je mají psát i do úkolníčků).

 

 1. Seznam doporučené literatury do čtenářského deníku jste již obdrželi v pátek mailem.

 

 1. Objednávky knih prosím noste do pátku, stejně jako přihlášky na kroužky.

 

 1. Rozvrh hodin (měl by platit, pokud bude změna, hned napíšu):

 

PONDĚLÍ

ČJ (ML)

M

ČaJS

ČJ (ČT/PS)

TV

 

ÚTERÝ

ČJ (ML)

AJ

M

ČJ (ČT/PS)

HV

 

STŘEDA

ČJ (ML)

M

ČJ / INF

VV

ČJ (ČT/PS)

 

ČTVRTEK

ČJ (ML)

M

ČaJS

AJ

ČJ (ČT/PS)

TV

PÁTEK

ČJ (ML)

M

AJ

ČaSP

 

 

 

                                                      Krásný slunečný týden vám všem přeje tř.uč. Ilona Kubísková