2.týden v červnu

Týdenní plán od 11.6. do 15.6.2018

 

Český jazyk

 • učebnice: str. 84 - 87
 • pracovní sešit: str. 30 - 33

 

Čtení + psaní

 • čítanka: nebude
 • písanka: str. 36 - 38

 

Matematika

 • pracovní učebnice: str. 45 – 47, 58 - 59 (+ násobky 1 - 10)

 

Prvouka

 • učebnice: str. 67
 • pracovní sešit: str. 68

 

Domácí úkoly:

 

pondělí

Matematika

Pracovní učebnice str. 58 celá

úterý

Český jazyk 

Pracovní sešit str. 31 / 3, 4, 5

středa

Prvouka

Pracovní sešit str. 68 celá

čtvrtek

Matematika

Pracovní list

 

Informace pro rodiče a děti:

 

 1. Místo básně na měsíc červen je naučit se vyjmenovat 10 slovních druhů.

 

 1. Toto pondělí a úterý nebudu ve škole, mám povinné školení, kam mě posílá vedení školy (Monika už v družině bude normálně). Zastupovat mě bude oba dny asistentka Veronika. Závěrečný test z M na úterý je připravený. Bude v něm sčítání a odčítání do 100, šipky, pavučinka, zvířátka, výstaviště, obvod a obsah útvarů, sousedi, autobus (společný - ne ženy a muži zvlášť), placení mincemi, násobilka, pyramidy, hadi, rozklad čísel.

 

 1. Ve středu a čtvrtek se nevaří, oběd (balíček) si děti snědí ve třídě.

 

 1. Ve čtvrtek si děti napíší závěrečný test z prvouky. Chválím za závěrečný test z ČJ. Dopadl výborně (22 jedniček, 6 dvojek, pouze 2 trojky a žádná čtyřka)!

 

 1. Ve čtvrtek od 17. hod proběhnou v naší třídě třídní schůzky. Hlavní téma: škola v přírodě + výuka ve 3. ročníku. Prosím, nezapomeňte mi přinést potvrzené POSUDKY od lékaře spolu s EVIDENČNÍ KARTOU (kdo mi ještě neodevzdal) a doplatek 1.800,- Kč. Bezinfekčnost s datem 18.6. spolu s léky (popř. kapesné a napsané pohledy) byste mi měli odevzdat až v pondělí při odjezdu na ŠVP (ale můžete přinést už na třídní schůzky). Téma letošní ŠVP (děti si připraví věci na projekt) jsou lidské smysly. Děti se ve škole rozdělí do 5 skupin a každá skupina pak bude pracovat pouze na „svém smyslu“.

 

 1. Připomínám čtenářské deníky (druhou přečtenou knihu by měly děti odevzdat do 28.6.)

 

 1. Řešení dobrovolného úkolu pro děti a rodiče z minulého týdne:
 1. O perníkové chaloupce                                  b)  O Smolíčkovi
 1. O kohoutkovi a slepičce                                d)  O neposlušných kůzlatech
 1. Pohádka o veliké řepě                                   f)  Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort
 1. O Červené Karkulce                                      h)  Zlatovláska
 1. O Popelce                                                      j)  O Koblížkovi                             

              

   Úspěšný konec školního roku všem přeje Vaše učitelka Ilona Kubísková