Přihláška na ŠVP

Přihláška na Školu v přírodě

Informace o dítěti

Jméno dítěte:                                                                        Datum narození:

Adresa bydliště:

                                                                                                     Rodné číslo:

Zdravotní stav:

Alergie a jiná onemocnění:

Plave:   ANO  /  NE    (nehodící se škrtněte)

Matka:                                                                                      Kontaktní tel:

Otec:                                                                                          Kontaktní tel:

Email:

Závazně přihlašuji své dítě na školu v přírodě v penzionu Berany v Jizerských horách, Velké Hamry 136, 468 45 Velké Hamry, www.penzion-berany.cz  v termínu od pondělí 18. 6. – do pátku 22. 6. 2018.

Záloha 1.000,- Kč zaplacena do 19. 2. 2018 třídní učitelce, pí. Kubískové.

 

Podpis zákonného zástupce dítěte, který přihlášku podává  …………………………………………………………………………..

V ...............................................       dne ……………………………

 

…………………………………………………………………………. odtrhněte  ………………………………………………………………………….

Prohlášení o bezinfekčnosti

/prosíme odevzdat u autobusu/

Prohlašuji, že se mé dítě: ……………………….………………………………………..., narozeno:……………………………………….,

bytem:……………………………………………………………………………..., ani má rodina v posledních dnech nesetkalo

s infekční nemocí či jinou chorobou, která by mohla vážně narušit běh ŠVP nebo nakazit jeho účastníky.

Prohlášení nesmí být starší 2 dnů od odjezdu na ŠVP.

 

V ……………………………….  dne ………………………

 

                                                                Podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………

 

Podmínky pro účast dítěte na ŠVP

 

Na třídních schůzkách 14. 6. 2018 rodiče odevzdají:

·         Kopii kartičky pojištěnce (kdo má jinou pojišťovnu než vloni)

·         Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený lékařem

·         Doplatek (cca 2.000,- Kč, částku upřesním)

 

U autobusu rodiče odevzdají:

  • Prohlášení o bezinfekčnosti (podepsané a vyplněné v den odjezdu na ŠVP)!!!
  • Léky řádně označené jménem a dávkováním

·         Kapesné v obálce označené částkou a jménem (kdo chce)

 

·         Pohledy nadepsané (min. 2)

 

·         Dárkové nebo reklamní předměty na odměny, sladkosti (kdo může)

 

Je zakázáno vybavovat děti drahými předměty, digitálními hrami, mobilními telefony a nebezpečnými hračkami, které mohou způsobit zranění jiné osobě. Učitel tyto předměty nepojišťuje, ani za ně nenese odpovědnost.

Učitel neodpovídá za peníze v hotovosti uložené v osobních věcech dítěte. Každé dítě má možnost uložení hotovosti u učitele.

Předčasný odjezd z ŠVP, nebo pozdější nástup, je třeba oznámit předem učiteli.

Dítě může být po příjezdu z ŠVP předáno pouze rodičům, nebo zákonným zástupcům dítěte.

O mimořádných událostech informuje rodiče učitel.

 

Kontakt:  Ilona Kubísková, tel.: 607 279 241

               Monika Šafránková, tel.: 777 051 226