2.týden v lednu

Týdenní plán od 8.1. do 12.1.2018

 

 

Český jazyk

·        učebnice: str. 44 - 46

·        pracovní sešit: str. 30 - 33

 

Čtení + psaní

·        čítanka: str. 54 - 57

            ·        písanka: str. 35, 36

 

Matematika

            ·        pracovní učebnice (2.díl): str. 15, 16, 52, 53, 54  (+ násobky 2, 3, 4 a 5)

            ·        pololetní test

 

Prvouka

            ·        učebnice: str. 36 - 38

            ·        pracovní sešit: str. 37, 38

 

Domácí úkoly:

 

Pondělí

Český jazyk

Pracovní sešit str. 30 / cv. 5 (psace!)

Úterý

Prvouka

Pracovní sešit str. 37 / cv. 5 + str. 38 / 1

Středa

Čtení s porozuměním

Pracovní list

Čtvrtek

Matematika 

Pracovní učebnice str. 54 / cv. 2 a 4

 

Informace pro rodiče a děti:

 

1.      Báseň na měsíc leden jsou „Měsíce“ od Evy Lenartové a je v PS z Prvouky na str. 36 nahoře.

 

2.      Peníze z jarmarku si chtějí děti užít takto: před „Nocí s Andersenem“ půjdeme společně do pizzerie a koncem školního roku pojedeme na výlet buď na Říp, nebo do Mirákula.

 

3.      Ve středu budeme psát diktát (učebnice str. 44 / 4), děti si ho mohou doma nacvičit.

 

4.      V pátek nás čeká první pololetní test, tentokrát z matematiky. Bude v něm: sčítání a odčítání do 50, porovnávání, autobus (bez žen a mužů), slovní úlohy, krokování, zvířátka dědy Lesoně, sousedi, výstaviště, pyramida a násobilka do 5.

 

5.      V pátek by už mělo být plavání.

 

6.      Děti mi mohou stále nosit čtenářské deníky. Od 2.pololetí budeme číst jako společnou četbu „Pohádkového dědečka“ od Eduarda Petišky. Prosím, aby si ji děti na únor obstaraly. Děkuji!

 

7.      Tento týden opět začínáme s aktualitami. Některé děti již mají termíny zapsané v ŽK vzadu.

 

8.      V příštím týdnu (od PO 15.1. do PÁ 19.1. v době od 9,00 - do 10,00 hod) budeme mít centra aktivit na téma ČAS. Potřebuji vaši pomoc (nebo babiček a dědečků) – každý den minimálně 3 dospělí. Na dveřích již visí tabulka (zatím se zapsala pouze babička od Kristýnky). Prosím, zapisujte se i ostatní. Děkuji mockrát!

 

9.      Ve čtvrtek 18. 1. se budou od 18. hod v naší třídě konat třídní schůzky. Téma: chování dětí, testy, hodnocení ve 2. pololetí, výlety, ŠVP + peníze do fondu (300,- Kč). Po jejich skončení budu k dispozici těm rodičům, kteří se mnou budou chtít mluvit. Těším se na vás!

 

                                                   Krásný lednový týden všem přeje Vaše učitelka Ilona Kubísková