1.týden v září

První týdenní plán od 4.9. do 8.9.2017

 

 

Český jazyk

·        učebnice: str. 6, 7

·        pracovní sešit: str. 4, 5

 

Čtení + psaní

·        čítanka: str. 3 - 5

·        písanka: str. 3, 4

 

Matematika

·        pracovní učebnice: str. 5 - 7

 

Prvouka

·        učebnice: str. 4 - 6

·        pracovní sešit: str. 5, 6

 

Informace pro rodiče a děti:

 

1.      V pondělí 4. 9. se sejdeme v 8. hod. v parku před školou. Po oficiálním zahájení školního roku půjdeme společně s dětmi do třídy. Zde nás čekají třídnické práce + zážitky z prázdnin (cca do 10,45 hod.), pak je možné dojít si na oběd a do družiny (Monika si bude děti vyzvedávat od tohoto dne ihned po skončení vyučování u nás ve třídě).

 

2.      Děti si v PO přinesou prázdnou aktovku nebo batůžek s pitím a penálem, ze školy si odnesou kalendář, sadu pracovních sešitů + žákovskou knížku + náhradní pero se zmizíkem. V penále by mělo mít každé dítě inkoustové pero z loňského roku (+ to „nové“, gumovací až od pololetí), ořezané tužky (2-3 ks), pastelky, malé pravítko, gumu, nůžky a lepidlo v tubě.

 

3.      Od úterý 5. 9. do čtvrtka 7. 9. bude vyučování do 11,40 hod. Děti si s sebou přinesou obalené učebnice i pracovní sešity + ŽK, penál, svačinu a nezapomenout na ČIP a bačkory! Děti budou mít šatní skříňky stejné jako vloni. Věci na TV zatím nenoste, budeme chodit první půlrok plavat (začínáme příští PÁ 15.9.). Přineste si pouze náhradní oblečení ke třídě.

 

4.      Ve ST 6. 9. se od 15,00 – do 18,30 hod. koná veletrh kroužků, kde se již můžete zapisovat do jednotlivých kroužků. Koncem týdne pak všechny děti obdrží jejich seznam s přihláškou.

 

5.      Nejpozději do ČT by mi měly všechny děti přinést vyplněný čtecí list za prázdniny (kdo ještě neodevzdal koncem června, měl by mi přinést 2 listy). Kdo si psal prázdninový deník, ať se s ním přijde pochlubit kdykoli během tohoto týdne. Stejně tak si děti přinesou „do krabičky“ malou věc z prázdnin, o které budou mít během září aktualitku. Na příští PO na VV budeme potřebovat fotku z prázdnin ve formátu A5, kterou mohou děti rozstříhat na „střípky“.

 

6.      Ve ČT 7. 9. v 17. hod se konají první třídní schůzky v tomto školním roce. Těším se na setkání s Vámi všemi! Kromě informací o tomto školním roce budu opět vybírat peníze, a to 600,- Kč (100,- na fotokopie a 500,- do třídního fondu na PS a VV).

 

7.      Na PÁ 8. 9. jsem naplánovala výlet do ZOO Praha, aby školní „rozjezd“ nebyl tak „náročný“.  Vstupenky zdarma jsme získali za loňské sponzorování tučňáka. Autobus, který nás přiveze i odveze ke škole, zaplatím z třídního fondu. Sraz: v 8. hod před školou, návrat: do 13,30 hod (na oběd). S sebou: batůžek se svačinou, pitím, nějaké drobné, pevnou obuv, pláštěnku a ČIP. Velmi bych přivítala pomoc 1-2 rodičů. Děkuji!

 

8.      Tento týden ještě nebudou domácí úkoly, pouze je nutné si doma obalit všechny učebnice a pracovní sešity, vyplnit ŽK vpředu (prosím vše nejpozději do příštího pondělí, tj. do 11.9.).

 

9.      „Báseň“ na měsíc září je naučit se vyjmenovat celou ABECEDU, tj. A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, Ň, O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, Ť, U, V, W, X, Y, Z, Ž.

 

10.  Připomínám, že se tento týden platí obědy (po dobu rekonstrukce se vaří pouze 1 jídlo). Také je třeba vyplnit přihlášku do družiny (děti ji mají vloženou v ŽK a lísteček na zaplacení obdrží v průběhu září). Zápisní lístky do školní družiny je potřeba odevzdat do 8. 9. Monice. Omluvy a odchody dětí ze ŠD prosíme oznámit jedině písemně (na lístečku). Ve výjimečných případech při nenadálých událostech můžete použít mobil ŠD: 604 275 916.

11.  Prosím, ať každé dítě přinese do třídy: papírové kapesníčky v krabičce, šťávu, papírové utěrky nebo vlhčené ubrousky a sáček bonbonů. Děkuji.

 

12.  Prosím, dbejte na to, aby děti byly ve škole nejpozději v 7,50 hod. (ve třídě pak v 8,00 hod již bez přítomnosti rodičů). V 8,05 hod se škola zamyká a vzhledem k tomu, že již nebudu mít u sebe Monču, je obtížné od dětí odcházet. Veškeré požadavky týkající se výuky prosím směřujte na mě. Děkuji za pochopení.

 

13.  Pravděpodobný rozvrh hodin (potvrdím na třídních schůzkách):

 

Pondělí

ČJ (ML)

M

ČJ (ČT/PS)

VV

 

 

Úterý

ČJ (ML)

M

ČaJS

ČJ (ČT/PS)

 

 

Středa

ČJ (ML)

M

ČJ (ČT/PS)

ČaSP

 

 

Čtvrtek

ČJ (ML)

M

ČaJS

HV

 

 

Pátek

ČJ (ML)

M

ČJ (ČT/PS)

ČJ (ČT/PS)

TV (plavání)

TV (plavání)

 

Vysvětlivky:   ČJ (ML) - český jazyk (mluvnice)

                      ČJ (ČT/PS) - český jazyk (čtení a psaní)

         M – matematika

´       ČaJS – člověk a jeho svět (prvouka)

        VV – výtvarná výchova

        ČaSP – člověk a svět práce (pracovní vyučování)

        HV – hudební výchova

        TV – tělesná výchova

 

Snad jsem napsala vše, zbytek si řekneme o třídních schůzkách. Přeji krásný a příjemný konec prázdnin a v pondělí se těším se všemi dětmi na viděnou!      Vaše třídní učitelka Ilona Kubísková