Rozvrh hodin na školní rok 2017/2018

                                    1.                      2.                       3.                          4.                                  

ČAS                     8:05 - 8:50        8:55 - 9:40       10:00 - 10:45       10:55 - 11:40      

 

PONDĚLÍ                  ČJ (ML)             M                ČJ (ČT/PS)               VV

ÚTERÝ                      ČJ (ML)             M                ČaJS                 ČJ (ČT/PS)            

STŘEDA                   ČJ (ML)             M                ČJ (ČT/PS)             ČaSP                                   

ČTVRTEK                 ČJ (ML)             M                ČaJS                        HV              

PÁTEK                      ČJ (ML)             M                ČJ (ČT/PS)        ČJ (ČT/PS)        TV (plavání)   TV (plavání)                

 

Vysvětlivky:      ČJ (ML) - český jazyk (mluvnice)   
                         ČJ (ČT/PS) - český jazyk (čtení/psaní)

                         M - matematika

                         ČaJS - člověk a jeho svět (prvouka)        

                         VV - výtvarná výchova 

                         HV  - hudební výchova

                        ČaSP - člověk a svět práce (pracovní vyučování)

                        TV - tělesná výchova